In Loving Memory of Mukhithi Okhetheyaho Blessing

15-08-2023

Mukhithi Okhetheyaho Blessing Grade R Learner at Tshilwavhusiku Primary School.Born 27-01-2018,Passed on 09-08-2023.